Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić ustawienia kliknij tutaj. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Dalej" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Dalej
profinfo@wolterskluwer.pl 801 04 45 45, 22 535 88 00
Koszyk jest pusty :(
Wybierz i zamów najlepszy produkt dla Ciebie :)
Twój koszyk: 0,00 zł 0 zobacz ile zaoszczędzisz!

Zwroty i reklamacje

ZWROT KSIĄŻKI W SKLEPIE INTERNETOWYM WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA


Jak odstąpić od umowy jako konsument? 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (na adres e-mail obsluga.klienta@wolterskluwer.pl lub adres pocztowy WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 01-208 Warszawa, Przyokopowa 33) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Zachęcamy do skorzystania z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego tutaj.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w zwykłym trybie pocztą. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

W jakich sytuacjach nie można odstąpić od umowy, nawet gdy Kupujący jest konsumentem?

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) nie można odstąpić od umowy w szczególności:

świadczenie Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

w której przedmiotem świadczenia jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

w której przedmiotem świadczenia jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Jak złożyć reklamację? 

 

Reklamacje składane przez Użytkowników, nabywających Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą:

Użytkownik nabywający Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Produktu.

Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Produktu w Księgarni (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: obsluga.klienta@wolterskluwer.pl lub pisemnie na adres Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o, adres: WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa z dopiskiem „Dział Obsługi Klienta” z dopiskiem „reklamacja”.

Wolters Kluwer w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika i powiadomi go drogą elektroniczną o sposobie dalszego postępowania.

W przypadku uznania reklamacji, Wolters Kluwer naprawi lub wymieni reklamowany Produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany Produkt wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Produktu w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Wolters Kluwer odsyła pełnowartościowy Produkt na swój koszt na adres podany przez Użytkownika.

Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności towaru z umową, a od dnia 25 grudnia 2014 r. uprawnienia wynikające z tytułu wady rzeczy sprzedanej, nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji.

Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Księgarni, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej Księgarni, należy składać:

w formie elektronicznej na adres obsluga.klienta@wolterskluwer.pl lub pisemnie na adres WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

telefonicznie numer na telefonu: 801 04 45 45

Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego, jego adres korespondencyjny oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Wolters Kluwer zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

Użytkownik nabywający Produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo złożyć reklamację zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa, przy czym odpowiedzialność Wolters Kluwer z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do kwoty, jaką taki Użytkownik zapłacił Wolters Kluwer za nabycie danego Produktu.

Zwrot towarów z zamówienia internetowego przez paczkomat InPost

 

Jak zwrócić paczkę przez InPost:

 

Wypełnij formularz na stronie: profinfo.szybkiezwroty.pl

Poczekaj na potwierdzenie

Odbierz kod nadania - wysłany zostanie SMSem/email-em.

Nadaj w paczkomacie zwrotnie nadaną przesyłkę

 

 

Ważna informacja:

zwrotu można dokonać pod warunkiem, że zakup miał miejsce w sklepie internetowym student.profinfo.pl lub w Wolters Kluwer (w każdym innym przypadku Klient nie otrzyma zwrotu pieniędzy, FV, a paczkę będzie musiał odebrać osobiście).

klient musi posiadać numer zamówienia lub nr faktury VAT

zwrot musi być zgodny z Regulaminen profinfo.pl

Książkę można zwrócić również do naszej siedziby:

 

Zwracając towar prosimy o dołączenie krótkiej, pisemnej informacji wyjaśniającej zwrot. 

 

      WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

      ul. Przyokopowa 33

      01-208 Warszawa 

 

W celu wyjaśnienia ewentualnego problemu związanego z zakupami prosimy o kontakt telefoniczny: Infolinia 0 801 04 45 45

Masz pytania? Nie czekaj! Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z ekspertem! 801 04 45 45, 22 535 88 00
x
Mamy dla Ciebie
CENY NIŻSZE O 20%
Aby otrzymać specjalne warunki zaloguj się, jeśli nie posiadasz konta dokonaj rejestracji.