Facebook
Kategorie

Rodzaje

Kazusy

Kazusy to nieoceniona kopalnia przykładów zaczerpniętych z życia, które poprzez analogię umożliwiają wstępną ocenę wielu sytuacji prawnych, będących przedmiotem rozstrzygnięcia na...

Kodeks

Nazwa "kodeks" pochodzi od łacińskiego słowa "codex", które oznacza "pień drzewa" lub "bal drzewny". Początki kodeksu sięgają 250 r. p.n.e. Kodeks to akt normatywny obejmujący logi...

Metodyka

Metodyka w prawie to praktyczny i nieodzowny zbiór metod dedykowany dla wybranego obszaru podejścia do rozwiązania konkretnego problemu. Siłą metodyki jest to, że pomija ona meryto...

Podręcznik prawo

Podręczniki prawne mają przede wszystkim za zadanie usystematyzować oraz uwzględnić praktyczne stosowanie przepisów w zakresie konkretnej gałęzi prawnej. Treść podręczników odpowia...

Przepisy

Przepisy prawne to podstawowe jednostki tekstu prawnego, które są grupowane w artykuły, paragrafy, ustępy oraz inne elementy tekstu prawnego. Z przepisów prawnych budowane są normy...

Repetytorium

Repetytoria to doskonałe narzędzia powtórzeniowe, zawierające najważniejsze wiadomości z konkretnej dziedziny. Liczne wskazówki, informacje, testy, kazusy z rozwiązaniami, tablice...