Facebook
Kategorie

Egzekucja sądowa

Egzekucja sądowa to przymusowe wykonanie i urzeczywistnienie praw lub obowiązków cywilno-prawnych (prawa cywilnego materialnego). Jest elementem postępowania egzekucyjnego, które ma na celu spełnienie świadczeń przysługujących wierzycielowi od dłużnika, a odbywa się przy zastosowaniu przez państwowe organy egzekucyjne środków przymusu. Podmiotami postępowania egzekucyjnego są wierzyciel (egzekwujący) i dłużnik (egzekwowany).

Podstawą egzekucji sądowej jest tytuł egzekucyjny opatrzony w klauzulę wykonalności. Egzekucja sądowa może zostać wszczęta na wniosek: wierzyciela, prokuratora, organizacji pozarządowej lub sądu z urzędu.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego

Agnieszka Kaszok
Od.Nowa
Zbiór zawiera jeden z najobszerniejszych w polskim ustawodawstwie aktów prawnych – Kodeks postępowania cywilnego, uzupełniony o komplet rozporządzeń wykonawczych. Tekst jednolity m.in. zawiera nowelizacje z 2016 roku. Dodatkowo w książce zamieszczona jest ustawa o kosztach sądowych oraz komornikach....
13,49 zł
14,99 zł
Więcej