Facebook
Kategorie

Fundusze inwestycyjne

Fundusz inwestycyjny to jedna z form wspólnego inwestowania, która polega na zbiorowym lokowaniu kapitału wpłaconego wcześniej przez uczestników funduszu. Podmiotami funduszu inwestycyjnego mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Idea funduszu narodziła się w 1774 roku w Holandii z inicjatywy kupca Abrahama van Ketwicha.

Działalność funduszy inwestycyjnych w Polsce reguluje ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Kontrolę nad działaniem funduszy inwestycyjnych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, która nadzoruje m.in. przestrzeganie obowiązków informacyjnych wszystkich funduszy.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze. Prawo bankowe. Obrót instrumentami finansowymi. Fundusze inwestycyjne. Ochrona konkurencji. TOM II

Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze. Prawo bankowe. Obrót instrumentami finansowymi. Fundusze inwestycyjne. Ochrona konkurencji. TOM II

Marian Zdyb
Wolters Kluwer Polska
Autor przedstawia publicznoprawne instrumentarium oddziaływania organów państwa i UE na kluczowe dla ładu gospodarczego i interesów prawnych obywateli sfery życia gospodarczego.
59,00 zł
Więcej