Facebook
Kategorie

Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego

Nadzór nad jednostkami terytorialnymi to forma kontroli i możliwość ingerowania w działalność tych podmiotów przez jednostki zewnętrzne. W ramach sprawowanego nadzoru jednostki zewnętrzne mogą: pociągać do odpowiedzialności osoby, nakazywać naprawienie uchybień, nakładać kary dyscyplinarne w razie niewykonania nakazów. Organami sprawującymi kontrolę są przede wszystkim:

  • Prezes Rady Ministrów,
  • wojewoda,
  • regionalna izba obrachunkowa.

Nadzór nad jednostkami terytorialnymi regulują odpowiadające konkretnej jednostce ustawy: ustawa o samorządzie województwa, ustawa o samorządzie powiatowym i ustawa o samorządzie gminnym.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Prawo administracyjne. Zagadnienia ustrojowe

Prawo administracyjne. Zagadnienia ustrojowe

Janusz Sługocki
Wolters Kluwer Polska
W książce przedstawione zostały podstawowe zagadnienia ustrojowego prawa administracyjnego, w tym w szczególności podstawy prawne działania naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, administracji rządowej w terenie oraz samorządu terytorialnego. Obszernie omówiono w niej także problem....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej