Facebook
Kategorie

Obligacje

Obligacja to jeden z rodzajów papierów wartościowych zaświadczający, że dana instytucja prywatna lub państwowa zaciąga u nabywcy dług. Obligacja jest zaliczana do kategorii dłużnych instrumentów finansowych, w których emitent obligacji stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do wykonania określonego świadczenia. Wyróżnia się obligacje skarbowe, municypalne oraz obligacje podmiotów prawnych.

Oprocentowanie obligacji może być stałe lub zmienne, a wypłata odsetek może się różnić w zależności od rodzaju obligacji. Najpopularniejszą i najbardziej bezpieczną formą inwestowanie w obligacje jest wykup papierów wartościowych emitowanych przez Ministerstwo Finansów od czerwca 1992 roku w formie obligacji skarbowych.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu
Promocja!
Promocja!

Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu

Jan Mojak
Wolters Kluwer Polska
Autor w przystępny sposób przedstawia m.in. pojęcie, rodzaje i funkcje papierów wartościowych, przenoszenie praw z papierów wartościowych, podstawowe wierzycielskie papiery wartościowe, towarowe papiery wartościowe, udziałowe papiery wartościowe, regulacje związane z obrotem papierami wartościowymi....
55,20 zł
69,00 zł
Więcej
Prawo handlowe

Prawo handlowe

Małgorzata Modrzejewska, Józef Okolski
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu prawa handlowego i omawia wszystkie najważniejsze instytucje tej dziedziny prawa.
79,00 zł
Więcej
Polskie prawo handlowe

Polskie prawo handlowe

Jerzy Ciszewski, Jerzy Ciszewski, Marcin Glicz, Bartłomiej Gliniecki, Rafał Morek, Anna S...
Wolters Kluwer Polska
Najważniejsze zagadnienia analizowanej dziedziny prawa przedstawione w sposób zwięzły i uporządkowany. Autorzy podręcznika posiadają bogate doświadczenie praktyczne w zawodach prawniczych, które starali się wykorzystać w tym opracowaniu.
69,00 zł
Więcej
Finanse jednostek samorządu terytorialnego
Archiwum
Archiwum

Finanse jednostek samorządu terytorialnego

Maria Jastrzębska
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik akademicki Celem publikacji jest przedstawienie złożonej problematyki finansów jednostek samorządu terytorialnego w ujęciu teoretycznym i empirycznym. Poruszona została w niej problematyka m.in.: istoty, funkcji i zadań jednostek samorządu terytorialnego, samodzielności finansowej, gospod....
Więcej