Facebook
Kategorie

Paserstwo

Paserstwo jest typem czynu zabronionego i polega na nabyciu rzeczy pochodzącej najczęściej z kradzieży. Paserstwem jest także przyjęcie danej rzeczy lub jej ukrycie oraz udzielenie pomocy innej osobie przy jej zbyciu.

Paserstwo może być popełnione umyślnie jak i nieumyślnie. Zależy to od tego czy paser wie o przestępnym pochodzeniu przedmiotu czy też mógł takie pochodzenie rzeczy stwierdzić na podstawie towarzyszących okoliczności np. niska cena, towar sprzedawany bez dokumentów czy w niekompletnym stanie.

Kodeks reguluje następujące formy działalności pasera:

  • nabywanie (z reguły będzie to sprzedaż, zamiana lub darowizna)
  • pomaganie w zbyciu
  • przyjmowaniu (paser uzyskuje...

Paserstwo jest typem czynu zabronionego i polega na nabyciu rzeczy pochodzącej najczęściej z kradzieży. Paserstwem jest także przyjęcie danej rzeczy lub jej ukrycie oraz udzielenie pomocy innej osobie przy jej zbyciu.

Paserstwo może być popełnione umyślnie jak i nieumyślnie. Zależy to od tego czy paser wie o przestępnym pochodzeniu przedmiotu czy też mógł takie pochodzenie rzeczy stwierdzić na podstawie towarzyszących okoliczności np. niska cena, towar sprzedawany bez dokumentów czy w niekompletnym stanie.

Kodeks reguluje następujące formy działalności pasera:

  • nabywanie (z reguły będzie to sprzedaż, zamiana lub darowizna)
  • pomaganie w zbyciu
  • przyjmowaniu (paser uzyskuje rzeczy w celu określonym porozumieniem obu stron, np. w celu przerobienia, przechowania)
  • pomaganiu do jej ukrycia.

Odpowiedzialność karna

Za paserstwo umyślne grozi kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny, natomiast za paserstwo nieumyślne sprawca podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo naganie.

 

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Kryminalistyka
Promocja!
Promocja!

Kryminalistyka

Brunon Hołyst
Wolters Kluwer Polska
Najobszerniejszy na rynku podręcznik do kryminalistyki.
175,20 zł
219,00 zł
Więcej
Prawo karne. Prawo karne skarbowe. Kazusy z rozwiązaniami

Prawo karne. Prawo karne skarbowe. Kazusy z rozwiązaniami

Krzysztof Kurowski, Igor Zgoliński
Wolters Kluwer Polska
Kompleksowy zbiór kazusów z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego i prawa karnego skarbowego z obszernymi odpowiedziami.
99,00 zł
Więcej