Facebook
Kategorie

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej

Przestępstwo przeciwko wolności seksualnej jest bezpośrednio związane z przestępstwami naruszenia nietykalności cielesnej oraz czci człowieka. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości to najczęściej m.in. doprowadzenie do czynu nierządnego bez zgody drugiej osoby lub osoby nieletniej, kazirodztwo, rozpowszechnianie pornografii, stręczycielstwo, sutenerstwo, wykorzystanie seksualne osoby bezradnej lub niepoczytalnej, pedofilia, seksualne wykorzystanie zależności czy też zgwałcenie. Przestępstwa tego rodzaju reguluje rozdział XXV Kodeksu karnego.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów

Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów

Michał Błoński
Wolters Kluwer Polska
Opracowanie jest zbiorem przeszło 200 kazusów uwzględniających zarówno przepisy kodeksu karnego, jak i innych ustaw karnych penalizujących określone zachowania.
89,00 zł
Więcej
Przestępstwo zgwałcenia

Przestępstwo zgwałcenia

Marek Mozgawa
Wolters Kluwer Polska
Książka zawiera zbiór referatów wygłoszonych podczas III Lubelskiego Seminarium Karnistycznego zorganizowanego przez Katedrę Prawa Karnego Porównawczego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w których zaprezentowano rozważania związane z problematyką przestępstwa zgwałcenia. Zagadnieni....
39,00 zł
Więcej