Facebook
Kategorie

Pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego

Pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego jest środkiem prawnym, służącym do oceny zgodności aktu normatywnego z Konstytucją lub ustawą. Pytanie prawne może zadać każdy sąd, w przypadku, gdy od jego odpowiedzi na pytanie prawne zależy rozstrzygnięcie sprawy rozgrywającej się przed sądem.

Pytania prawne mają za zadanie uzyskanie odpowiedzi dotyczącej kolizji regulacji prawnych oraz odpowiedzi kształtującej katalog podlegających stosowaniu aktów prawnych. Zadane pytanie ma na celu kontrolę o charakterze następczym, oznacza to, iż akt prawny już obowiązuje.

Pytanie prawne ma formę postanowienia, które nie podlega zaskarżeniu.

Pytanie prawne zawiera:

  1. organ, który wydał kwestionowany akt normatywny,
  2. określenie kwestionowanego aktu normatywnego,
  3. opis zarzutu niezgodności p...

Pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego jest środkiem prawnym, służącym do oceny zgodności aktu normatywnego z Konstytucją lub ustawą. Pytanie prawne może zadać każdy sąd, w przypadku, gdy od jego odpowiedzi na pytanie prawne zależy rozstrzygnięcie sprawy rozgrywającej się przed sądem.

Pytania prawne mają za zadanie uzyskanie odpowiedzi dotyczącej kolizji regulacji prawnych oraz odpowiedzi kształtującej katalog podlegających stosowaniu aktów prawnych. Zadane pytanie ma na celu kontrolę o charakterze następczym, oznacza to, iż akt prawny już obowiązuje.

Pytanie prawne ma formę postanowienia, które nie podlega zaskarżeniu.

Pytanie prawne zawiera:

  1. organ, który wydał kwestionowany akt normatywny,
  2. określenie kwestionowanego aktu normatywnego,
  3. opis zarzutu niezgodności przepisu aktu niższego rzędu z przepisem aktu wyższego rzędu,
  4. uzasadnienie postawionego zarzutu,
  5. sposób wpływu odpowiedzi na rozstrzygnięcie sprawy,
  6. organ, przed którym toczy się postępowanie w sprawie.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze schematami

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze schematami

Marta Derlatka
Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na 20 lutego 2020 r.
17,90 zł
19,90 zł
Więcej