Facebook
Kategorie

Rada Ministrów

Rada Ministrów określana zwyczajowo jako rząd jest w Polsce konstytucyjnym kolegialnym organem władzy wykonawczej. Jej funkcjonowanie regulowane jest przez ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 roku o Radzie Ministrów. W skład Rady Ministrów wchodzą ministrowie (np. Minister Finansów, Minister Zdrowia, Minister Sprawiedliwości itd.), którym przewodniczy Prezes Rady Ministrów (premier). W Radzie Ministrów mogą być również powoływani wiceprezesi oraz przewodniczący komitetów.

Kompetencje Rady Ministrów

Do głównych kompetencji Rady Ministrów należy przede wszystkim:

 • prowadzenie polityki wewnętrznej i zagranicznej
 • kierowanie administracją rządową
 • ochrona interesów Skarbu Państwa
 • uchwalanie projekt...

Rada Ministrów określana zwyczajowo jako rząd jest w Polsce konstytucyjnym kolegialnym organem władzy wykonawczej. Jej funkcjonowanie regulowane jest przez ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 roku o Radzie Ministrów. W skład Rady Ministrów wchodzą ministrowie (np. Minister Finansów, Minister Zdrowia, Minister Sprawiedliwości itd.), którym przewodniczy Prezes Rady Ministrów (premier). W Radzie Ministrów mogą być również powoływani wiceprezesi oraz przewodniczący komitetów.

Kompetencje Rady Ministrów

Do głównych kompetencji Rady Ministrów należy przede wszystkim:

 • prowadzenie polityki wewnętrznej i zagranicznej
 • kierowanie administracją rządową
 • ochrona interesów Skarbu Państwa
 • uchwalanie projektu budżetu państwa
 • zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i porządku publicznego
 • kierowanie obronnością kraju
 • dyplomacja
 • realizacja ustaw
 • wydawanie rozporządzeń

Warto zaznaczyć, że w przypadku popełnienia przestępstw w związku z zajmowanym stanowiskiem bądź naruszeniem Konstytucji lub ustawy, osoby wchodzące w skład Rady Ministrów odpowiadają przed Trybunałem Stanu.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Polskie prawo konstytucyjne
Promocja!
Promocja!

Polskie prawo konstytucyjne

Robert Adamczewski, Anna Chmielarz-Grochal, Aldona Domańska, Ryszard Krawczyk, Anna Michal...
Wolters Kluwer Polska
Szczegółowe omówienie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., a także ustaw i innych aktów normatywnych regulujących problematykę wolności i praw jednostki oraz organizację i funkcjonowanie naczelnych organów państwowych i samorządu terytorialnego.
55,20 zł
69,00 zł
Więcej
Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe

Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe

Irena Lipowicz, Radosław Mędrzycki, Maciej Szmigiero
Wolters Kluwer Polska
Publikacja przeznaczona przede wszystkim dla studentów prawa i administracji. Świetny materiał uzupełniający i sprawdzający w procesie nauczania i uczenia się.
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Konstytucyjny system organów państwowych

Konstytucyjny system organów państwowych

Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi kompleksowe omówienie problematyki konstytucyjnych organów władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiono w niej bowiem szczegółową charakterystykę nie tylko głównych organów władzy państwowej, ale wszystkich organów konstytucyjnych, w tym: Najwyższej Izby Kontroli,....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Prawo administracyjne. Zagadnienia ustrojowe

Prawo administracyjne. Zagadnienia ustrojowe

Janusz Sługocki
Wolters Kluwer Polska
W książce przedstawione zostały podstawowe zagadnienia ustrojowego prawa administracyjnego, w tym w szczególności podstawy prawne działania naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, administracji rządowej w terenie oraz samorządu terytorialnego. Obszernie omówiono w niej także problem....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego

Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego

Michał Możdżeń-Marcinkowski
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik stanowi wprowadzenie do wiedzy o najważniejszych instytucjach prawa administracyjnego. W trzecim wydaniu omówiono m.in.: pojęcie prawa administracyjnego oraz jego źródła i miejsce w systemie prawa,podstawowe instytucje prawa administracyjnego,zarys ustrojowego prawa administracyjn....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Prawo administracyjne. Testy
Archiwum
Archiwum

Prawo administracyjne. Testy

Wojciech Drobny
Wolters Kluwer Polska
Czeka Cię wkrótce egzamin z prawa administracyjnego? Czy znasz odpowiedzi na następujące pytania: Pomiędzy wojewodą pomorskim a śląskim doszło do pozytywnego sporu kompetencyjnego. Który podmiot jest właściwy do jego rozstrzygnięcia? Do czyjej wiadomości minister właściwy do spraw wewnętrznych prz....
Więcej