Facebook
Kategorie

Trybunał Stanu

Trybunał Stanu jest organem władzy sądowniczej w Polsce. Egzekwowanie odpowiedzialności najwyższych organów i urzędników państwowych za naruszenie Konstytucji lub ustawy stanowi główne zadanie Trybunału Stanu.

Kto może stanąć przed Trybunałem Stanu:

Kto podejmuje decyzję o postawieniu przed...

Trybunał Stanu jest organem władzy sądowniczej w Polsce. Egzekwowanie odpowiedzialności najwyższych organów i urzędników państwowych za naruszenie Konstytucji lub ustawy stanowi główne zadanie Trybunału Stanu.

Kto może stanąć przed Trybunałem Stanu:

Kto podejmuje decyzję o postawieniu przed Trybunałem Stanu?

  • Zgromadzenie Narodowe – w odniesieniu do Prezydenta RP;
  • Sejm – odniesieniu do premiera, członków rządu, prezesa NBP;
  • Senat w odniesieniu do senatorów.

W skład Trybunału Stanu wchodzi przewodniczący, dwóch jego zastępców oraz 16 członków wybieranych przez Sejm. Przewodniczącym Trybunału Stanu jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.

Wyrok wydany przez Trybunał Stanu jest ostateczny, żaden inny organ władzy nie może jego uchylić. Prezydent RP nie ma także możliwości zastosowania ułaskawienia wobec osoby skazanej przez Trybunał Stanu.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Polskie prawo konstytucyjne
Promocja!
Promocja!

Polskie prawo konstytucyjne

Robert Adamczewski, Anna Chmielarz-Grochal, Aldona Domańska, Ryszard Krawczyk, Anna Michal...
Wolters Kluwer Polska
Szczegółowe omówienie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., a także ustaw i innych aktów normatywnych regulujących problematykę wolności i praw jednostki oraz organizację i funkcjonowanie naczelnych organów państwowych i samorządu terytorialnego.
55,20 zł
69,00 zł
Więcej
Konstytucyjny system organów państwowych

Konstytucyjny system organów państwowych

Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi kompleksowe omówienie problematyki konstytucyjnych organów władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiono w niej bowiem szczegółową charakterystykę nie tylko głównych organów władzy państwowej, ale wszystkich organów konstytucyjnych, w tym: Najwyższej Izby Kontroli,....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Prawo konstytucyjne i ustrój organów ochrony prawnej dla praktyków. Objaśnienia, wzory pism, kazusy i pytania
Promocja!
Promocja!

Prawo konstytucyjne i ustrój organów ochrony prawnej dla praktyków. Objaśnienia, wzory pism, kazusy i pytania

Artur Biłgorajski
Wolters Kluwer Polska
Praktyczne wskazówki zwiększające szansę na pozytywne rozpatrzenie poszczególnych pism procesowych przez właściwe organy.
40,80 zł
51,00 zł
Więcej