Facebook
Kategorie

Umowy międzynarodowe

Umowy międzynarodowe to zgodne oświadczenie woli państw, wywołujące skutki prawne. Stronami umów międzynarodowych są państwa i organizacje międzynarodowe. Umowy międzynarodowe noszą różne nazwy np. traktat czy konwencja, ale niezależnie od nazwy posiadają jednakową moc prawną.

Umowy międzynarodowe regulują stosunki międzynarodowe i stanowią źródło prawa międzynarodowego.

Umowy międzynarodowe dotyczą najczęściej praw człowieka np. Karta Narodów Zjednoczonych, Karta praw podstawowych Unii Europejskiej oraz handlu np. Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji, Partnerstwo Transpacyficzne.

Podziały umów międzynarodowych

 • kryterium – liczba stron:
  • umowy dwustronne (bilateralne)
  • umowy wielostronne (multilateralne)
 • kryterium – sposób przyst...

Umowy międzynarodowe to zgodne oświadczenie woli państw, wywołujące skutki prawne. Stronami umów międzynarodowych są państwa i organizacje międzynarodowe. Umowy międzynarodowe noszą różne nazwy np. traktat czy konwencja, ale niezależnie od nazwy posiadają jednakową moc prawną.

Umowy międzynarodowe regulują stosunki międzynarodowe i stanowią źródło prawa międzynarodowego.

Umowy międzynarodowe dotyczą najczęściej praw człowieka np. Karta Narodów Zjednoczonych, Karta praw podstawowych Unii Europejskiej oraz handlu np. Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji, Partnerstwo Transpacyficzne.

Podziały umów międzynarodowych

 • kryterium – liczba stron:
  • umowy dwustronne (bilateralne)
  • umowy wielostronne (multilateralne)
 • kryterium – sposób przystępowania:
  • umowy otwarte – każde państwo może przystąpić
  • umowy warunkowo otwarte (półotwarte) – może przystąpić nowe państwo po spełnieniu określonych warunków
  • umowy zamknięte – nowe państwo może przystąpić jedynie za zgodą wszystkich dotychczasowych stron umowy.
 • kryterium – forma zawarcia:
  • umowy pisemne – w tej formie zawierana jest zdecydowana większość umów
  • umowy ustne – są ważne i wiążą strony umowy, ale może zaistnieć problem w udowodnieniu ich treści
 • kryterium – procedura zawarcia:
  • umowy zawarte w trybie prostym – do związania się umową wystarczy jej podpisanie
  • umowy zawarte w trybie złożonym – do związania się umową potrzebne są dwa kolejne kroki:
   1. podpisanie umowy
   2. ratyfikacja, zatwierdzenie lub przyjęcie umowy.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Międzynarodowe prawo podatkowe

Międzynarodowe prawo podatkowe

Dominik Mączyński
Wolters Kluwer Polska
W publikacji przedstawiono zagadnienia dotyczące m.in. relacji między międzynarodowym, europejskim i polskim prawem podatkowym oraz eliminowania podwójnego opodatkowania.
46,06 zł
49,00 zł
Więcej
Konstytucyjny system organów państwowych

Konstytucyjny system organów państwowych

Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi kompleksowe omówienie problematyki konstytucyjnych organów władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiono w niej bowiem szczegółową charakterystykę nie tylko głównych organów władzy państwowej, ale wszystkich organów konstytucyjnych, w tym: Najwyższej Izby Kontroli,....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Prawo administracyjne. Zagadnienia ustrojowe

Prawo administracyjne. Zagadnienia ustrojowe

Janusz Sługocki
Wolters Kluwer Polska
W książce przedstawione zostały podstawowe zagadnienia ustrojowego prawa administracyjnego, w tym w szczególności podstawy prawne działania naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, administracji rządowej w terenie oraz samorządu terytorialnego. Obszernie omówiono w niej także problem....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej