Facebook
Kategorie

Zasada prawdy materialnej (obiektywnej)

Zasada prawdy materialnej występuje w procesie karnym, jako wymóg opierania wszystkich rozstrzygnięć na zgodnych z prawdą ustaleniach faktycznych. Mówiąc o ustaleniach faktycznych mamy na myśli ustalenia udowodnione, a więc takie gdzie dzięki przeprowadzonym dowodom fakt przeciwny dowodzeniu jest niemożliwy.

Obowiązek udowodnienia należy wprowadzić jednak dopiero wtedy, gdy ustalenia są niekorzystne dla oskarżonego, podczas gdy ten korzysta z domniemania niewinności, a niedające się rozstrzygnąć wątpliwości orzeka się na jego korzyść.

Biorąc pod uwagę te zasady, wyrok uniewinniający stosuje się wówczas, gdy wskazano niewinność oskarżonego, jak również, gdy nie udowodniono jego winy. W ostatnim wypadku wystarczy, że oskarżony nie przyznaje się do winy i zostanie to uprawdopodobnione. Uniewinnienie może nastąpić, nawet gdy teza oskarżonego nie została uprawdopodobniona,...

Zasada prawdy materialnej występuje w procesie karnym, jako wymóg opierania wszystkich rozstrzygnięć na zgodnych z prawdą ustaleniach faktycznych. Mówiąc o ustaleniach faktycznych mamy na myśli ustalenia udowodnione, a więc takie gdzie dzięki przeprowadzonym dowodom fakt przeciwny dowodzeniu jest niemożliwy.

Obowiązek udowodnienia należy wprowadzić jednak dopiero wtedy, gdy ustalenia są niekorzystne dla oskarżonego, podczas gdy ten korzysta z domniemania niewinności, a niedające się rozstrzygnąć wątpliwości orzeka się na jego korzyść.

Biorąc pod uwagę te zasady, wyrok uniewinniający stosuje się wówczas, gdy wskazano niewinność oskarżonego, jak również, gdy nie udowodniono jego winy. W ostatnim wypadku wystarczy, że oskarżony nie przyznaje się do winy i zostanie to uprawdopodobnione. Uniewinnienie może nastąpić, nawet gdy teza oskarżonego nie została uprawdopodobniona, lecz też nie zdołano mu udowodnić sprawstwa i winy.

W kodeksie postępowania administracyjnego zasada prawdy materialnej nosi nazwę prawdy obiektywnej. Czyli organy administracji publicznej stoją na straży praworządności i dążą do wyjaśnienia stanu faktycznego, mając na względzie interes społeczny i obywateli.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami
Promocja!
Promocja!

Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami

Roman Hauser, Jan Olszanowski, Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, Andrzej Skoczylas
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi całościowe opracowanie problematyki polskiego postępowania administracyjnego - zarówno ogólnego, jak i egzekucyjnego - oraz postępowania sądowoadministracyjnego.
55,20 zł
69,00 zł
Więcej
Postępowanie sądowoadministracyjne
Promocja!
Promocja!

Postępowanie sądowoadministracyjne

Hanna Knysiak-Sudyka, Marta Romańska, Tadeusz Woś
Wolters Kluwer Polska
Pełny i pogłębiony wykład akademicki z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego.
55,20 zł
69,00 zł
Więcej
Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego

Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego

Michał Możdżeń-Marcinkowski
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik stanowi wprowadzenie do wiedzy o najważniejszych instytucjach prawa administracyjnego. W trzecim wydaniu omówiono m.in.: pojęcie prawa administracyjnego oraz jego źródła i miejsce w systemie prawa,podstawowe instytucje prawa administracyjnego,zarys ustrojowego prawa administracyjn....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej