Facebook
Kategorie

Zatarcie skazania

Zatarcie skazania to uznanie skazania za przestępstwo za niebyłe po upływie określonego czasu. Konsekwencją zatarcia skazania jest usunięcie wpisu o skazaniu z Krajowego Rejestru Karnego. Może do niego dojść na mocy prawa lub orzeczenia sądu.

Rola społeczna

Instytucja zatarcia skazania powoduje uznanie skazania za niebyłe. Wówczas osoba jest uważana za niekaraną, a z zatartego skazania nie można wyciągnąć żadnych skutków prawnych.

Wpis o karalności znacznie pogarsza szanse starającego się o pracę. Karty dotyczące karalności są również niezbędnym dokumentem, który należy złożyć w przypadku starań o wpis na listę radców prawnych czy adwokatów. W przypadku kandydatów na urzędników państwowych same urzędy występują o odpowiednie dane do Krajowego Rejestru Karnego. Zatarcie skazania pełni ważną rolę społeczną. Prawidłowe funkcjonowanie tych instyt...

Zatarcie skazania to uznanie skazania za przestępstwo za niebyłe po upływie określonego czasu. Konsekwencją zatarcia skazania jest usunięcie wpisu o skazaniu z Krajowego Rejestru Karnego. Może do niego dojść na mocy prawa lub orzeczenia sądu.

Rola społeczna

Instytucja zatarcia skazania powoduje uznanie skazania za niebyłe. Wówczas osoba jest uważana za niekaraną, a z zatartego skazania nie można wyciągnąć żadnych skutków prawnych.

Wpis o karalności znacznie pogarsza szanse starającego się o pracę. Karty dotyczące karalności są również niezbędnym dokumentem, który należy złożyć w przypadku starań o wpis na listę radców prawnych czy adwokatów. W przypadku kandydatów na urzędników państwowych same urzędy występują o odpowiednie dane do Krajowego Rejestru Karnego. Zatarcie skazania pełni ważną rolę społeczną. Prawidłowe funkcjonowanie tych instytucji prawa karnego materialnego, ich powszechna znajomość wpłynęły na pewność sytuacji prawnej obywateli. Mają one niebagatelny wpływ na życie społeczne w państwie. 

Zatarcie skazania w Polsce

W przypadku skazania na karę 25 lat pozbawienia wolności zatracie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary.

W przypadku kary pozbawienia wolności do lat 3, sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie już po upływie 5 lat od wykonania. Warunkiem koniecznym zarządzenia zatarcia jest przestrzeganie porządku prawnego przez skazanego.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów

Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów

Michał Błoński
Wolters Kluwer Polska
Opracowanie jest zbiorem przeszło 200 kazusów uwzględniających zarówno przepisy kodeksu karnego, jak i innych ustaw karnych penalizujących określone zachowania.
89,00 zł
Więcej